Spetals verk bygger vannkraftverk

Vi leverer høy kvalitet til avtalt tid.

Vannkraftverk

Med vår egenutviklede turbinteknologi, CommonBlade™, og vår lange erfaring innen for turbin- og systemteknologi sikrer vi de beste løsninger til ditt vannkraftverk.

Les mer om vannkraft

Elektroverksted

Vårt interne tavleverksted sikrer at kravet til fleksibilitet, korte leveringsfrister og høyt kundefokus blir ivaretatt i hvert vannkraftprosjekt. Vårt verksted lever også tavler til øvrige markeder utenom vannkraft.

Les mer om vårt elektroverksted