Nyheter

23. mars 2021 - NGK Utbygging AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Husvollåe kraftverk i Tinn kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 246 meter og vil ha en nominell utnyttelse på 6812 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2022. Les mer …
11. mars 2021 - Dyrdalselva kraftverk for Dyrdal Kraft AS (Forte Vannkraft AS) i Høyanger kommune ble idriftsatt i uke 9. Pelton-Turbinen på 3791 kVA utnytter en fallhøyde på 219 meter. Les mer …
11. mars 2021 - Røvassåga Kraftverk AS (NGK Utbygging AS) har signert avtale med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Røvassåga kraftverk i Rana kommune. Pelton-Turbinen skal utnytte en fallhøyde på 137 meter  og vil ha en nominell utnyttelse på 8071 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2022. Les mer …
25. februar 2021 - Veiski kraftverk i Sørfold kommune for NGK Utbygging AS ble idriftsatt i uke 7. Francis-turbinen på 7434 kVA  utnytter en fallhøyde på 120 meter. Les mer …
21. desember 2020 - Teigdalskraft AS (NGK Utbygging) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Bjørndalen kraftverk i Voss kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 163 meter og vil ha en nominell ytelse på 2606 kVA. Kraftverket skal idriftsettes vinteren 2022. Les mer …
21. desember 2020 - Teigdalskraft AS (NGK Utbygging) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Tverrelvi kraftverk i Voss kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 469 meter og vil ha en nominell ytelse på 5222 kVA. Kraftverket skal idriftsettes vinteren 2022. Les mer …
21. desember 2020 - Tufteelva kraft AS (Forte Vannkraft) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Tufteelva kraftverk i Ullensvang kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 172 meter og vil ha en nominell ytelse på 7604 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2022. Les mer …
16. november 2020 - Bordalselva kraftverk i Molde kommune for Norsk Grønnkraft Utbygging AS ble idriftsatt i uke 46. Pelton-turbinen på 2446 kVA utnytter en fallhøyde på 283 meter. Les mer …
Page 1 of 19
1 2 3 19