Teknologi

Design automation

Spetals Verk anvender flere konstruksjonsmetoder og verktøy for gjennomføring av sine prosjekter. Hvor utvikling av paremetriske 3D CAD modeller for alle komponenter i våre Francis- og Pelton-turbiner har stått sentralt. Denne metoden å beskrive produktene på gir store fordeler i designprosessen da strømnings- og spennings-simuleringer (CFD og FEA) kan utføres mer effektivt for hvert enkelt prosjekt.Bruken av parametriske modeller muliggjør også automatisk generering av 2D tegningsunderlag for produksjon av de enkelte komponentene. Dette er med på å øke vår interne ingeniørkapasitet, samtidig som det begrenser muligheten for konstruksjonsfeil.

Løpehjulsteknologi

Investering i et nytt kraftverk innebærer mange utfordringer, samtidig som det er svært viktig at valgene som blir tatt er en god investering på sikt. For turbinen gjelder dette god hydraulisk virknings­grad og robust mekanisk kvalitet, som sikrer høy tilgjengelighet. Vår satsing på kompetanse og egenutviklet teknologi, CommonBlade™, vil være en kombi­nasjon som sikrer deg som kunde god inntjening på sikt.IMG_3049

Utviklingen av CommonBlade™

Automatiserte designprosesser ble i liten grad tatt i bruk kommersielt tidligere, på grunn av ulike tekniske utfordringer. Vår teknologi ble utviklet gjennom en metode som kombinerer bruk av parametrisk design av turbin­bladene med systematiske CFD-og FEA-simuleringer.

Den nye teknologien er helt trinnløs, og turbinene kan i større grad tilpasses spesifikt til hvert anlegg. Dette sikrer en systematisk og enhetlig utforming – styrt av de naturgitte forutsetningene som gjelder for hvert enkelt anlegg. CommonBlade™-teknologi har målt bedre enn 94% i turbinvirkningsgrad.

CommonBlade™ paper