Systemer til vannkraftverk

Vi legger vekt på slik og slik. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hydraulikkanlegg

Våre hydraulikkanlegg blir spesifisert og sammenstilt i vårt eget verksted. Trykkoljeanleggene er kompakte med enkel adkomst til alle komponenter for fremtidig service -og vedlikehold. Videre består sammenstillingen av anerkjente komponenter fra leverandører som f.eks. Boch Rexroth. Disse komponentene er valgt for danne den beste kvaliteten med forutsigbar drift.

Hydraulikkanleggene blir tilpasset hvert enkelt prosjekt. I tillegg til leveranse av trykkoljeanlegg for nye aggregater benyttes også disse ofte i oppgraderingsprosjekter for gi en eksisterende turbin den mest moderne reguleringsteknikk.


Kjølevannsanlegg

Kravet til kjøling av generator stator -og lagre medfører at det er svært viktig å sette sammen et kjølevannssystem som sikrer driften av aggregatet. Våre kjølevannsmoduler blir designet, konstruert og produsert i våre egne lokaler. Modulen består av de nødvendige komponentene som systemet krever. Til eksempel er dette kjølevannspumpe, filter, trykksensorer, spyleautomatikk osv. Ved at modulen kommer ferdig sammenstilt og testet til anlegg, og kun tilkobling av kjølerør til og fra generatoren er nødvendig å utføre på stedet, gir dette god kontroll og robuste systemer fra starten av. Oppbyggingen av kjølemodulen kan variere fra prosjekt til prosjekt avhengig av vannkvalitet og funksjonskrav.


Kontrollanlegg

Våre kontrollanlegg benyttes i både nye prosjekter og oppgraderingsprosjekter, der vårt egenutviklede CommonSense™ kontrollanlegg er optimalisert mot styring og regulering av vannkraftturbiner. Turbinregulatoren er utviklet mot regulering av alle konfigurasjoner innfor Francis, Pelton og Kaplan turbiner. Hovedkomponentene i systemet er valgt fra kjente leverandører i bransjen. Det kan nevnes at Siemens S7 PLS og Siemens generatorvern er noen av disse.

Kontrollanleggene produseres i eget verksted på Kongsvinger.