Modernisering av vannkraft

Med tanke på at den største andelen av vannkraftverkene i Norge har en alder på over 20-30 år så er det ikke uten grunn at etterspørsel på produkter og tjenester innenfor modernisering av eksisterende turbinaggregater er økende. Spetals Verk har vært involvert i flere oppgraderingsprosjekter igjennom årene. I den senere tid har denne type prosjekter blitt en større andel av virksomheten.

Noen moderniseringer krever kun utskifting av den elektriske aggregatkontrollen, mens andre inkluderer oppgradering av den komplette elektromekaniske installasjonen. Uansett omfang så vil disse prosjektene forvente andre kvaliteter av oss som leverandøren med hensyn til at nye moderne metoder skal integreres mot eksisterende komponenter og funksjoner.

Hvilke funksjoner og komponenter av den eksisterende installasjonen som skal oppgraderes i det enkelte tilfellet er avhengig av mange faktorer der blant annet viktige kriterier som energiproduksjon og tilgjengelighet er noen av de disse. Spetals Verk kan være en samarbeidspartner til å utføre tilstandsanalyser og komme med forslag til hva som bør moderniseres for å kunne imøtekomme nye funksjon- og produksjonskrav.

 

Noen punkter som bør vurderes ved moderniseringsprosjekter:

  • Tilgjengelighet og driftssikkerhet
  • Energiproduksjon opp mot moderne turbinteknologi
  • Styringsautomatikk for optimal drift og fjernovervåkning
  • Tilgang på reservedeler i årene fremover

Vår interne elektromekaniske organisasjon, i samarbeid med vårt betydelige nettverk av underleverandører, vil sikre rask tilgang på kompetanse for å imøtekomme en kvalitetssikker og effektiv prosjektgjennomføring når stopptid av det eksisterende aggregatet teller som mest.