Vannkraft

Vi i Spetals Verk har lang erfaring med prosjektgjennomføring, der korrekt leveranse til riktig tid står i sentrum. Dette sikrer deg som kunde god en oppfølging igjennom alle prosjektfaser – fra kontraktsinngåelse til aggregatet er satt i drift.

For å utfordre fysikken må en kjenne dens egenskaper

Investering i et nytt kraftverk innebærer mange utfordringer, samtidig som det er svært viktig at valgene som blir tatt er en god investering på sikt. For turbinen gjelder dette god hydraulisk virknings­grad og robust mekanisk kvalitet, som sikrer høy tilgjengelighet. Vår satsing på kompetanse og egenutviklet teknologi, CommonBlade™, vil være en kombi­nasjon som sikrer deg som kunde god inntjening på sikt.

Utviklingen av CommonBlade™

Automatiserte designprosesser ble i liten grad tatt i bruk kommersielt tidligere, på grunn av ulike tekniske utfordringer. Vår teknologi ble utviklet gjennom en metode som kombinerer bruk av parametrisk design av turbin­bladene med systematiske CFD-og FEA-simuleringer.

Den nye teknologien er helt trinnløs, og turbinene kan i større grad tilpasses spesifikt til hvert anlegg. Dette sikrer en systematisk og enhetlig utforming – styrt av de naturgitte forutsetningene som gjelder for hvert enkelt anlegg. CommonBlade™-teknologi har målt bedre enn 94 % i turbinvirkningsgrad.