Vikdal Kraftverk

Idriftsettelse: 2001
Kunde: Vikdalskraft AS
Pelton
Effekt: 1100 kW
Fallhøyde: 423 meter