Verksfossen Kraftverk

Idriftsettelse: 2002 - Modernisert
Kunde: Løvenskiold
Francis
Effekt: 450 kW
Fallhøyde: 10 meter