Vatne Kraftverk

Idriftsettelse: 2010 - Oppgradering
Kunde: Tussa Energi AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 3500 kW
Fallhøyde: 88 meter