Vaksdal Mølle Kraftverk, oppgradering

Idriftsettelse: 2017 - 07
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Francis
Effekt: 2,0 MW
Fallhøyde: 90