Utvik Elverk

Idriftsettelse: 2001
Kunde: Utvik Elektrisitetsverk
Francis
Effekt: 425 kW
Fallhøyde: 70 meter