Utvik Elverk

Idriftsettelse: 2001
Kunde: Utvik Elektrisitetsverk
Pelton
Effekt: 630 kW
Fallhøyde: 250 meter