Urdsdalselva Kraftverk, oppgradering

Idriftsettelse: 2013 - 11
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Pelton
Effekt: 2 x 1,5MW
Fallhøyde: 179 meter