Tverråne Kraftverk

Idriftsettelse: 2016 - 05
Kunde: NGK Utbygging AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 3,0 MW
Fallhøyde: 285 meter