Tou Mølle Kraftverk, oppgardering

Idriftsettelse: 2015 - 06
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Francis
Effekt: 1325 kVA
Fallhøyde: 13,5 meter