Tossevikelva Kraftverk

Idriftsettelse: 2014 - 10
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 2,7 MW
Fallhøyde: 285 meter