Teksdal Kraftverk, T1 og T2

Idriftsettelse: 2012 - 11
Kunde: Fosen Kraft AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 2 x 1350 kW
Fallhøyde: 40 meter