Syrifoss Kraftverk

Idriftsettelse: 2010
Kunde: Syri Kraft AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 3100 kW
Fallhøyde: 108 meter