Strupen Kraftverk

Idriftsettelse: 2017 - 06
Kunde: OBOS Energi AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 1,94 MW
Fallhøyde: 76,5 meter