Spilling Kraftverk

Idriftsettelse: 2008
Kunde: Spilling Kraft AS
Francis
Effekt: 1300 kW
Fallhøyde: 115 meter