Sølna Kraftverk

Idriftsettelse: 2016 - 09
Kunde: Eidsiva Vannkraft AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 4,1 MW og 1,4 MW
Fallhøyde: 61 meter