Søkkunda Kraftverk

Idriftsettelse: 2017 - 12
Kunde: Søkkunda Kraftverk AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 2 x 5,1 MW
Fallhøyde: 225 meter