Skravlåga Kraftverk

Idriftsettelse: 2013 - 06
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 5480 kW
Fallhøyde: 238 meter