Skogbuåna Kraftverk, oppgradering

Idriftsettelse: 2015 - 09
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Ossberger
Effekt: 800 kW
Fallhøyde: 105 meter