Skeidsflåten Kraftverk

Idriftsettelse: 2020 - 05
Kunde: OBOS Energi AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 1750kVA og 3500kVA
Fallhøyde: 83 meter