Sjøfossen Kraftverk

Idriftsettelse: 2020 - 08
Kunde: SKS Produksjon AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 2 x 4000 kVA
Fallhøyde: 55 meter