Simsfossen Kraftverk

Idriftsettelse: 2004
Kunde: Trønderenergi AS
Francis
Effekt: 350 kW
Fallhøyde: 16 meter