Sigdestad Kraftverk

Idriftsettelse: 2018 - 06
Kunde: NGK Utbygging AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 9,25 MW
Fallhøyde: 135 meter