Seteråa Kraftverk

Idriftsettelse: 2006
Kunde: Seteråa Kraftverk AS
Pelton
Effekt: 1050 kW
Fallhøyde: 315 meter