Rusdal Kraftverk

Idriftsettelse: 2019 - 06
Kunde: OBOS Energi AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 5,281 MW
Fallhøyde: 206 meter