Røfsdalselva Kraftverk

Idriftsettelse: 2019 - 06
Kunde: NGK Utbygging AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 3,48 MW
Fallhøyde: 198,7 meter