Ringdal Kraftverk, T1 og T2

Idriftsettelse: 2011
Kunde: Ringdal Kraft
Francis - CommonBlade™
Effekt: 2 x 2740 kVA
Fallhøyde: 150 meter