Reina Kraftverk

Idriftsettelse: 2007
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Pelton
Effekt: 3500 kW
Fallhøyde: 298 meter