Øvre Porsa Kraftverk

Idriftsettelse: 2018 - 01
Kunde: Porsa Kraftlag AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 1,74 MW
Fallhøyde: 53,5 meter