Østre og Vestre Neset kraftverk

Idriftsettelse: 2014 - 08
Kunde: Clemens Elvekraft AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 1,65MW og 1,46MW
Fallhøyde: 204m og 137m