Nybuelve Kraftverk

Idriftsettelse: 2016 - 04
Kunde: NGK Utbygging AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 3,6 MW
Fallhøyde: 509 meter