Nordbøåna Kraftverk

Idriftsettelse: 2012 - 05
Kunde: Elvekraft AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 1700 kW
Fallhøyde: 189 meter