Nivla Kraftverk

Idriftsettelse: 2016 - 06
Kunde: Nivla Kraft AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 5,1 MW
Fallhøyde: 202,6 meter