Neselva Kraftverk

Idriftsettelse: 2004
Kunde: Bjarne Ness
Pelton
Effekt: 250 kW
Fallhøyde: 260 meter