Nape Kraftverk

Idriftsettelse: 2013 - 08
Kunde: J.B. Ugland Entreprenør AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 1990 kW
Fallhøyde: 142 meter