Myklebost Kraftverk

Idriftsettelse: 2018 - 04
Kunde: Myklebost Kraft AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 5,9 MVA
Fallhøyde: 183 meter