Morkenfoss Kraftverk, 1, oppgradering

Idriftsettelse: 2015 - 10
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Francis
Effekt: 1,5 MW
Fallhøyde: 50,5 meter