Morkenfoss Kraftverk, 2

Idriftsettelse: 2015 - 03
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 710kW
Fallhøyde: 53 meter