Mølnå Kraftverk

Idriftsettelse: 2020 - 03
Kunde: Selbu Energi
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 1798 kVA
Fallhøyde: 128 meter