Medåe Kraftverk

Idriftsettelse: 2007
Kunde: Medåe Kraft AS
Francis
Effekt: 705 kW
Fallhøyde: 74 meter