Lofossen Kraftverk

Idriftsettelse: 2001 - Modernisert
Kunde: Trønderenergi AS
Francis
Effekt: 600 kW
Fallhøyde: 110 meter