Løa Kraftverk

Idriftsettelse: 1999
Kunde: Per Sjølie
Pelton
Effekt: 300 kW
Fallhøyde: 160 meter