Liavatn Kraftverk

Idriftsettelse: 2002 - Modernisert
Kunde: Firma Albert Collett
Francis
Effekt: 1900 kW
Fallhøyde: 47 meter