Liaelva Kraftverk

Idriftsettelse: 2016 - 12
Kunde: NGK Utbygging AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 1,5 MW
Fallhøyde: 244 meter