Lekum Kraftverk, oppgradering

Idriftsettelse: 2016 - 10
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Francis
Effekt: 1,5 MW
Fallhøyde: 27 meter